• Janakpur, Nepal
  • +977 41 425168

Government of Nepal

Ministry of Forest and Environment

Department of Plant Resources

Plant Research Centre, Dhanusha

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, धनुषा

वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५/०७६)

वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५/०७६)...

धनुषाका मुसहर र वनस्पति

धनुषाका मुसहर र वनस्पति...

धनुषा जिल्लामा पाईने वनस्पति तथा जडीबुटीहरु

धनुषा जिल्लामा पाईने वनस्पति तथा जडीबुटीहरु...

सतावरी एक परिचय

सतावरी एक परिचय...

नर्सरी सम्बन्धी जानकारी

नर्सरी सम्बन्धी जानकारी...

धनुषा जिल्लाको वानस्पतिक प्रोफाइल

धनुषा जिल्लाको वानस्पतिक प्रोफाइल...

धनुषा वनस्पति उद्यानमा पाइने वनस्पतिहरु

धनुषा वनस्पति उद्यानमा पाइने वनस्पतिहरु...

जडिबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५

जडीबुटी-खेती-विस्तारको-कार्यविधि-परिमार्जन...